Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 12 2013

Yourock66
1378 aeac 500
Misiek! 
Yourock66
jakby ktoś dalej wątpił w Zatiego! 
Yourock66
4450 ba13 500
Śląski Oddział Fundacji Herosi wpiera Polskich siatkarzy ;)
Reposted fromconfusion confusion viavolley volley
Yourock66
8707 c12d
Reposted fromallnight allnight viapaasiak paasiak

June 07 2013

Yourock66
5256 4249
Reposted fromkrzysk krzysk viakatkad katkad
Yourock66
6608 c761 500
Reposted fromwiks wiks viawetryagain wetryagain
Yourock66
4612 cee4
Reposted fromkreatura kreatura viapaasiak paasiak
Yourock66
Może już dzisiaj spotkałeś człowieka z, którym spędzisz resztę życia w przytulnym domku z gromadką uroczych dzieci. Może rok temu spotkałeś osobę, która wydawała Ci się przyjacielem, a później bez skrupułów zostawiła Cię samą z dnia na dzień. Niektóre osoby i wydarzenia nas inspirują, ciekawią, a inne zgorszają lub sprawiają, że już nigdy nie będziemy tacy sami. Jedno jest pewno, nigdy nie należy tego żałować, bo każda osoba wnosi coś niepowtarzalnego i unikalnego do naszego życia. 
— z serii prawd życiowych
Reposted fromkarlwho karlwho viapaasiak paasiak
Yourock66
Play fullscreen
Jeszcze bedzie przepięknie!
Reposted fromtocoulotne tocoulotne
Yourock66
6486 b49d
ohhh diieee
Reposted fromitsonlylife itsonlylife viatocoulotne tocoulotne
Yourock66
2255 6450
Reposted fromretaliate retaliate viamidnightpalace midnightpalace
Yourock66
Yourock66
Prawda zawsze jest w oczach. I często w głosie, ale trzeba słuchać uważnie..
Yourock66
9044 2d0b
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viaruinyourday ruinyourday
Yourock66
3649 35e5
Yourock66
7471 a198 500
rooftop garden | Wan Chai, Hong Kong
Yourock66
Yourock66
Yourock66
8566 322d 500
Reposted fromczk czk via-Mala-Mi- -Mala-Mi-
Yourock66
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl